Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maturitní otázka 7.

15. 2. 2010

26. Vývoj světového a českého divadla od jeho počátků do 19. Století; Funkce jazyka, řeč a myšlení

 

a)   počátky světového divadla ve starém Řecku, co je komedie a tragédie, schéma klasického řeckého dramatu

Drama vznikalo z básní boha Dionýsa, hry měly ráz masových podívaných, soutěže o nejlepší hru a herce, soutěže trvaly 4 dny. 1. – komedie, 2. – 4. den tragédie

 

Tragédie - rozkvět 5. stol. Př.n.l.

Znaky  -    čerpá z mytologie(téma)

-         hrdinové odvážní a stateční nebo krutí

-         konflikty se silnějšími končí tragicky

-         forma:verš

-         existence chóru

-         jednota místa, času a děje

-         děj se nečlení na dějství

-         spojení mluveného slova, zpěvu a tance

 

Vnitřní výstavba děje

-         úvod - expozice

-         zápletka - kolize

-         vyvrcholení konfliktu - krize

-         zvrat - peripetie

-         závěr - řešení konfliktu - katastrofa(tragédie)

 

Aischylos

Oresteia“ - trilogie, 458 př.n.l.

Vyjadřuje konflikt mezi starou a novou společností, mravní problém viny a trestu, pomsty

 

Sofoklés

Antigona“ - 442 př.n.l.

Doba po Trojské válce

 

Král Oidipus

Hlavní hrdina trestán za viny. Jichž se dopustil nevědomky

 

Euripides

Médea“ - 431 př.n.l.

Pověst o Argonautech, chtěli získat zlaté rouno. Iáson jde pro zlatá rouno a Médea mu pomůže a uteče s ním. Má s ním 2 děti. Iáson se zamiluje do dcery místního vládce, Médea je uražena a pošle nevěstě šaty, díky kterým uhoří ona i její otec. Poté zabije své děti.

 

Komedie rozvoj asi o ½ století déle než u tragédie

Aristofanés

Jezdci“ - 424 př.n.l.

Mír

Žáby“ - patří do helenistického období

Zpravidla politická satira, aktuální politické otázky, chóry, výsměch, fantastické prvky

 

Nová komedie – bez politické satiry, kritika nedostatků lidských – helenistické období

Menandros (342 - 293 př.n.l.)

Hry jen ve zlomcích – „Škarohlíd

 

Římská komedie - vznikla na základě helenistické nové komedie přidáním lidových prvků. Komedie má rysy frašky – obhroublý, vulgární humor. Hrdinou jsou nevěstky, kuplíři, vychytralí otroci.

Titus Maccius Plautus (251 - 184 př.n.l.)

Lišák Pseudolus

Komedie o hrnci“ - inspirace pro Moliéra

 

a)   Divadlo ve středověku, první česká hra.

Středověk znamená přeryv ve vývoji evropského dramatu a zároveň také počátek . Antická tradice je v tomto období zasunuta a zapomenuta. Od 10. stol. Se však objevuje náboženské drama, které vychází z dramatizace církevních témat a z církevních obřadů. Lze rozlišovat dva typy těchto náboženských her - mysterie (hry pašijové - hry o kristově utrpení), miracule (zázračné hry). Současně vznikalo i drama světské - sotie (hry satirického zaměření)

Drama v Čechách - psáno latinsky, první hra - „Mastičkář

Námět - 3 Marie jdou pro vonné masti, protože chtějí nabalzamovat Kristovo tělo, Obraz středověkého tržiště, šarlatánství prodavače mastí a léků

 

c)   Renesanční anglické drama, charatkeristika Shakespearových her, proč dodnes oslovují diváka?

William Shakespeare (1564 - 1616)

Největší dramatik anglické literatury

Narodil se ve Stradfordu nad Avonou, oženil se kolem 20 let, odešel do Londýna k divadelní společnost, byl spolumajitel divadla, ke konci života do Stradfordu, napsal 37 her.

 

1.      komedie

Sen noci svatojánské

Příběh s pohádkovými prvky, o kouzelné noci na svatého Jana, obloudí herce ( 2 dívky, 2 chlapci) nápoj lásky

 

Zkrocení zlé ženy

otec má 2 dcery, starší Kateřina, mladší chce svatbu, ale musí mít svatbu společně, Kateřina se konečně vdá - a zde je mužem „zkrocena“

„Mnoho povyku pro nic“

 

2.      historické hry

anglická „Richard III.“, „Jindřich VI.

římská „Julius Caesar

 

3.      tragédie

Hamlet

proti touze po moci (Claudius)

 

Romeo a Julie

historická událost z počátku 14. stol. V Itálii. Ve Veroně jsou dva znepřátelené rody- Montekové a Kapuletová. Romeo se zamiluje do Julie. Balkonová scéna, slib manželství - mnich Vavřinec je tajně oddá. Julie je nucena do nechtěného svazku. Romeo zabije Juliina bratrance - musí z města. Julie vypije nápoj, po kterém vypadá jako mrtvá - Romeo se zabije, Julie se probudí a probodne se dýkou, matka umírá žalem. Pochmurný mír.

 

Othello

příběh závistivce a žárlivce Jaga, který dokázal duši Othella natolik rozvrátit, že byl schopen vraždit.

 

Král Lear

2 dějové linie

 

Magbeth

touha po moci, prolínání reálného s nadpřirozeným

 

rysy dramatu:

-         neomezenost látky, místa, času

-         obraz pozemského života, kladné i záporné lidské vlastnosti

-         postavy žen nepodřízené, lidové postavy – Juliina chůva

-         příčinou je lidská vášeň náhoda , ne osud jako u antických dramat.

-         Komické prvky nejsou odděleny od tragických

Lope de Vega (1562 – 1635)

Fuente Ovejuna

hra založena na skutečné události - zbouření lidu proti církevním hodnotám(komtur) - jeho smrt, vesnice je souzena - kdo je vrah, každý opakuje Fuente O vejuna, královský soudce kpituluje před jednotností venkovanů a nikoho nepotrestá

obraz odboje proti vůli a útisku

 

c)   Klasicistní francouzská komedie a tragédie.

1.      tragédie

Pierre Corneille (1606 - 1684)

Cid“ (1636)

základním konfliktem je rozpor mezi ctí, povinností a láskou. Rodrigo - smysl pro čest a odvahu, spor o panovníkův zájem, hájí zájem svého otce. Nucen vstoupit do souboje s otcem své milé (Xiména), zabije ho. Xiména musí ctít otce, oblékne se do černého a Rodriga zavrhne i když ho miluje. Po roce král rozhodne, aby se vzali.

 

Jean Racine (1639 - 1699)

Faidra

starý antický námět, osudová vášeň, láska k nevlastnímu synovi

 

2.   komedie

Moliere (1622 - 1673) Jean Baptist Poquelin

Od mládí láska k divadlu, u herecké kočovné společnosti, herec, režisér, spisovatel, ředitel královského divadla v Paříži

Rysy:

-         kritika typických lidských nedostatků (lakota, pokrytectví, hloupost, …)

-         satira, výsměch - různé typy komiky(fraška, situační komedie)

-         smírné řešení konfliktu

 

Tartuffe

nejodvážnější hra, dlouho se nemohla prosadit, politická hra zaměřená proti církvi a pokrytectví. Tartuffe - náboženský fanatik x bezcharakterní pokrytec a podvodník. Získá přízeň bohatého měšťana Argona. Usiluje i o jeho ženu a dceru. Argon mu přepíše celý majetek. Zásah krále zabrání úplnému pádu rodiny.

 

Zdravý nemocný“ (1673)

satirický pohled na hypochondra i na šarlatánství lékaře. Hlavní hrdina - hypochondr - chodí k lékařům, jeho služebná se převlékne za lékaře a ordinuje pivo, vepřovou, …

 

Misantrop“ (1666)

nepřítel lidí

 

Lakomec“ (1668)

inspirace Plautus - Komedie o hrnci

Lichvář Harpagon - skrblík, má 2 děti (dceru a syna), rodina trpí lakomstvím. Pokouší se provdat dceru za starého boháče a vezme si dívku jeho syna. Intrikou mu sebere peníze a on je poté ochoten přistoupit na jeho podmínky. Smírný konec.

 

Itálie

Commedia dell´arte - italský žánr

Národní veselohra oblíbená u lidového publika. Bez pevného scénáře, naznačen obsah – herci inspirovali, komická pantomima. Stále stejné role.

Carlo Goldoni (1707 - 1793)

Podobizna Harlekýnova

 

d)  Preromantismus v Německu, filozofické téma ďábla v jiných dílech.

2/2 18.století, vychází z klasicismu

-         důraz na citovost, fantastičnost, tvůrčí svoboda jedince

-         návrat k přírodě, klidové slovesnosti

-         vzor - venkovský, prostý, nezkažený člověk, prostý způsob života

-         obdiv k schopnému podnikavému jedinci

-         odmítání konvencí, příkazů, řádu - i v umělecké tvorbě

 

Johann Wolfgang Goethe  (1749 - 1832)

Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem, studoval práva, pobyt ve Výmaru - kulturní středisko. V čele skupiny spisovatelů s novou představou o literatuře „Strum und Drank“ (Bouře a vzdor).

2.      bez klasicistních pravidel

3.      snaha o vyjádření osobních citů a myšlenek

4.      tvůrčí svoboda = individualita jedince

5.      hrdina vždy poražen

6.      proti společenské nespravedlnosti, útlaku a pokrytectví

 

Utrpení mladého Werthera“ ( 1774)

román v dopisech, nešťastná láska k dívce, která je zasnoubená, spáchá sebevraždu, svět ho zrazuje, je nepochopen

 

Faust“ 1808 - 1.díl a 1832 - 2.díl

Tragédie, veršované drama, 1.verze - Urfaust (prafaust) první nástěn díla, opis

Filozofický záměr - hledání smyslu života, lidského vědění a snažení

Dr.Faust zaprodá svou duši ďáblu, získá Markétku - těhotná, zabije dítě - poprava, její matka zemře, smrt bratra v souboji s Faustem. Vykoupí sám sebe sužbou pro lidstvo - zúrodňováním bažin

Mefistofeles - ďábel, představitel pochybovačnosti, skepse, výsměchu

 

Friedrich Schiller  (1759 - 1805)

Dramatik a lyrik, překladatel

Loupežníci

boj za svobodu, proti pokrytectví, útlaku, konservatismu, zištnosti, despotismu

 

 

e)   Ruský realismus, satira.

Nikolaj Vasiljevič Gogol ( 1809 - 1859)

Z Ukrajiny - její postavy a zvyky + fantastické prvky lidových představ

Píše krátké prózy, spojení reálné skutečnosti a fantazie

 

Drama „Revizor“ ( 1836)

Chlestakov a sluha se ocitnou v malém ruském městě. Je na tom špatně. Na místní poštovní úřad - revizor. Podezření na Chlestakova. Peníze, večeře, hejtman svou dceru. Bojí se, aby to nevyšlo najevo. Odjede a přijede pravý revizor.

 

Mrtvé duše

Čičikov  si půjčuje peníze na jména mrtvých nevolníků. Nevolníci co zemřeli od posledního sčítání lidu = mrtvé duše.

Čičikov jezdí po Rusku - poměry na statcích, typy lidí, …

Psychologické zobrazení statkářů

Kritika společnosti

 

 

 

Vývoj českého divadla do 19. století

1. STŘEDOVĚKÉ DIVADLO

Navazuje na dramatickou tvorbu latinskou a bylo zaměřeno na náboženské cíle. Drama bylo zpracováno především výseky ze života Ježíšova, nejčastěji Ježíšova ukřižování a z mrtvých vstání. Tyto hry byly součástí náboženského obřadu a uváděly se v době velikonoční - doba ukřižování a z mrtvých vstání. Původně se jednalo o hry, v nichž vystupovali mniši, jeptišky, později jsou najímáni herci a do her se tak dostávají i náměty vzdálené Novému zákonu. Tyto světské prvky se pak natolik rozrůstají, že jsou vykázáni z církevního prostředí. Tak vzniká světské divadlo, které se hraje před kostelem nebo na tržištích. Z této doby je i první česky psané drama -

Mastičkář

Vychází z velikonočních her. Ze hry o třech Mariích, o ženách, které se vydaly k Ježíšovu hrobu, aby balzamovaly mrtvé Ježíšovo tělo. Tyto ženy najdou prázdný hrob a uvěří v zmrtvých vstání Ježíše.

Tento příběh je založen na líčení příhod na středověkém tržišti. Hlavní postavou je prodavač zázračných mastí a léků, který se snaží přesvědčit zákazníky o zázračnosti svých léčiv, o výhodnosti nákupu. Ve spolupráci se svým společníkem Severýnem vychvaluje svoje zboží a namístě ukazuje jeho zázračné účinky. Není zde náboženský rámec, celá hra dostává rozměr lidové zábavy a z tohoto důvodu, s přihlédnutím k publiku, jsou v textu vulgární slova, dvojznačné narážky - je to dílo určené pro nižší publikum. Kromě češtiny zde jsou i německé a latinské výrazy - běžně užívaná slova.

Pozdější divadlo nenavazuje na středověké divadlo, ale prostřednictvím návratu k antice na antické vzory.

2. NOVOČESKÉ DIVADLO

Divadelní tvorbě se věnuje pozornost - jejím prostřednictvím se nejlépe výchovně působí na národ - ve smyslu vlasteneckém, boji proti pověrám, morální výchově. Jezuitské divadlo. Divadlo se hraje i na různých zámcích - v cizích jazycích.

V Praze je pro šlechtu založeno Nosticovo divadlo, později Stavovské. Česky se prvně hrálo r. 1785. Po několik let se zde uváděly česky hrané hry - v okrajových časech. Kníže Honzík - 1. česká hra uvedená divadlem V kotcích. Hra skončila neúspěchem, protože ji hráli němečtí herci. Roku 1786 bylo založeno vlastenecké divadlo Bouda. Stálo na Koňském trhu, za 3 roky bylo strženo. Hrálo se ve zrušeném klášteře U Hybernů. Začátkem 19. stol. - česká představení zcela zanikla. Znovu se začalo hrát až r. 1812 ve Stavovském divadle. Většina her se nedochovala.

VÁCLAV THÁM

Jeden z divadelníků. Napsal kolem 100 her - i překlady. Dochovaly se 3. Mají vlastenecký charakter, náměty čerpají z českých dějin.

Břetislav a Jitka - vedle roviny milostné je připomínána sláva českého rodu.

KAREL IGNÁC THÁM

Bratr Václava. Překládal hry z němčiny, z angličtiny - Shakespeare.

PROKOP ŠEDIVÝ

Autor tzv. frašek. Fraška - hra komického obsahu, náměty čerpá z lidového prostředí.

Masné krámy - Hra zachycující prostředí pražských trhů. Sázení do loterie, výklady snů apod.

Pražští sládci - Vylíčení zábav z prostředí pivovaru.

 

3. ČESKÉ DIVADLO 1. POLOVINY 19. STOLETÍ

Až od r. 1812 se hraje česky ve Stavovském divadle (mimo hlavní časy) - pouze dopoledne, o nedělích a svátcích. Díky výšenému zájmu o česky hraná představení se od r. 1842 vytváří samostatná scéna Stavovského divadla v Růžové ulici - profesionální divadlo. Mimo Prahu se od 20. let 19. století začínají zakládat ochotnické soubory a na konci 40. let vzniká 1. česká kočující divadelní společnost. Nejvýznamnější osobností byl Václav Kliment Klicpera.

VÁCLAV KLIMENT KLICPERA

(1792 - 1859)

Působil jako profesor v Hradci Králové, později byl profesorem na pražském obchodním gymnáziu, poté zde působil i jako ředitel. Napsal kolem 60. divadelních her, ale většina z nich byly poplatná tehdejšímu vkusu. Píše tzv. rytířské hry - v té době oblíbené. Měly pohádkové motivy spjaté s legendami a Klicpera je spojuje s českým prostředím.

Blaník

Hra zpracovaná podle pověsti. V Blaníku sídlí rytíři, kteří, až bude českému národu nejhůř, přijedou.

Dále píše hry s historickým námětem. Vrací se k vládě Přemyslovců - oslava české minulosti. Nejúspěšnější jsou však jeho komedie. Objevují se v repertoáru divadel ještě v dnešní době.

JOSEF KAJETÁN TYL

(1808 - 1856)

Narodil se v Kutné Hoře, studoval na gymnáziu v Hradci Králové. V té době zde působil Klicpera a ten ho získal pro divadlo. Původně byl úředníkem, ale to mu nevyhovovalo, a tak se stává dramaturgem. Vedle divadelní činnosti píše i prózu. V r. 1848 se zapojí do oblasti politiky a je jedním z autorů, kteří jsou po porážce revoluce sledováni, ztrácí zaměstnání, připojí se ke kočovnému divadlu a r. 1856 umírá. Zaměřuje se na historické náměty:

Kutnohorští havíři

Děj je umístěn do 16. stol., ale jsou to vlastně dělnické bouře r. 1844.

Jan Hus

Odehrává se v 15. stol., námětem je historická postava, ale zase dojde ke spojení: Hus - vlastenec, ideály, za které bojuje jsou ideály revolucí r. 1848 - historie se upravuje podle ideálu tehdejší doby.

Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové

Vrací se k postavení sv. Václava a jeho bratra Boleslava a mučednickému námětu dává nový obsah - umírají z důvodů politických a národních.

Nejúspěšnější jsou jeho dramatické báchorky - hry s pohádkovými náměty ®

Strakonický dudák

Příběh lesní víly, která byla pro lásku k člověku zavržena svými družkami. Objevuje se zde rčení - co Čech, to muzikant. Švanda jde do světa díky muzicírování - peníze, sláva. Tyto dva motivy jsou spojeny. Švanda odchází do světa aby vydělal peníze a doma zanechá svou milou. Je synem víly, která očaruje jeho dudy a i díky tomu přichází úspěch. Ve světě se k němu přidá typ bezcharakterního člověka, který mu dělá finančního poradce - Vocílka. Švanda se dostává do vězení, Vocílka zmizí. Zásahem nadpřirozených sil je osvobozen a vrací se do Čech. Vede nezřízený život. Potká zase Vocílku, který mu

začíná shánět angažmá - má hrát duchům o půlnoci. Ti ho chtějí roztrhat, ale Dorotka ho zachrání - láska zvítězí.

Lesní panna aneb cesta do Ameriky

Jiříkovo vidění

Dále jsou to frašky:

Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka

Prvně uvedena r. 1834, obsahuje píseň Kde domov můj? - hudba Škroup, text Tyl. 1. sloka - hymna.

4. ČESKÉ DIVADLO 2. POLOVINY 19. STOLETÍ

Vývoj českého divadla je spojen s otevřením NÁRODNÍHO DIVADLA r. 1883. To má i význam politický - ukazuje svébytnost českého národa. Otevření divadla bylo spjato s představou, že tam budou uváděny ryze české hry. Už v první sezóně se zjistilo, že divadlo nemá co hrát - málo českých her. musí se využívat cizího repertoáru (západních dramatiků). Velmi často se sahá k hrám nižšího uměleckého významu. Divadlo plní spíše zábavnou funkci.

Realismus

Přináší změnu v repertoáru divadla. Je představován Ladislavem Stroupežnickým, Gabrielou Preissovou a Aloisem a Vilémem Mrštíkovými.

LADISLAV STROUPEŽNICKÝ

Naši furianti

Divadelní hra. Líčí život na venkově. Z malicherného sporu (o funkci ponocného) se stává zásadní problém. Díky malichernosti zápletky je ukazována tvrdohlavost sedláků. Snaha trumfnout souseda. Hra musela být stažena, vzbudila negativní ohlas. Vychází z realistické teorie - dosahuje se toho dekorací atd. Řadí se k vrcholu českého realistického divadla 19. stol. Označuje se za přelom v tehdejší tvorbě.

 

JAROSLAV VRCHLICKÝ

(1853 - 1912)

Noc na Karlštejně

Veselohra, byla převedena i do roviny opery. Děj se odehrává ve 14. stol (červen 1363) za doby vlády Karla IV. Ten rozhodne, že Karlštejn bude sloužit k rozjímání a že tam nesmí přenocovat žádná žena. Ale Alžběta, jeho žena, pojme podezření, že si Karel chce užívat a ne rozjímat. Aby se přesvědčila o skutečném stavu věcí, přestrojí se za páže a vykonává službu před královou ložnicí. V té době přijedou na hrad hosté, mezi nimi i záletník král Petr. Pozná páže, a když páže opět slouží před královou ložnicí, za ní přijde a obtěžuje ji. Královna mu v sebeobraně zlomí meč a tím je poznána. Na Karlštejn se ale dostane ještě jedna žena - Alena. Miluje Peška a aby si ho mohla vzít, uzavře sázku, že přečká na hradě noc. Král ji ale odhalí. Odpustí oběma ženám. Aby si zachoval tvář, zařídí, aby ženy odešly. Ráno královna na hrad přijede v kočáře a král zruší svůj příkaz. Hra byla uvedena rok po otevření Národního divadla.

ALOIS JIRÁSEK

(1851 - 1930)

Divadelní hry: Jan Hus (nárůst), Jan Žižka (vrchol), Jan Roháč (úpadek)

Lucerna

Divadelní hra z r. 1905. Pohádková hra ovlivněná vlastenectvím. Symbol lípy představuje českou kulturu a ta má být chráněna před cizími vlivy. Na panství přijela mladá kněžna a panský úředník se až moc snaží uvést vše do pořádku - velmi tvrdě a despoticky se prosazuje. Snaží se donutit mlynáře, aby se zúčastnil přivítání kněžny. Mlynáře ale vyvázán ze služby a proto odmítne. Správce chce mlynáře potrestat, rozhodne se, že mu odvede krásnou schovanku Haničku, budoucí manželku. Paní kněžna přijede, správce si na mlynáře stěžuje. Lže, aby v kněžně vzbudil zlost. Kněžna se o mlynáře začne zajímat a zjistí, že mu zbyla jedna povinnost - musí svítit cestou k loveckému zámečku vládci panství. Tím pádem musí svítit i kněžně a správci se tak otvírá cesta k Haničce (zajímá se o ni i vodník). Když pro ni přijde dráb, vyskočí oknem a uteče do lesa, kde ji schová lípa, kterou chce správce porazit. Posléze se ukáže, že vše se dělo bez vědomí kněžny - ta nakonec zakáže porazit lípu, zastaví pronásledování Haničky a vyváže mlynáře i z poslední povinnosti. Mlynář si vezme Haničku za ženu. Dobro vítězí a zlo je potrestáno.

Vojnarka

Divadelní hra z venkovského prostředí. Realistická hra, která má zachytit motiv nešťastné lásky a osud ženy na českém venkově.

GABRIELA PREISSOVÁ

Představitelka realistického dramatu. Náměty z moravského slovácka - z venkova.

Gazdina roba, Její pastorkyňa

Její nejvýznamnější hry. Byly natolik zajímavé, že byly zhudebněny - opery. Znala ruskou literaturu, náměty si vypůjčila. Preissová zavádí nový prvek, začíná pracovat s psychologií postavy.

ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVI

Maryša

Děj se odehrává ve venkovském prostředí (Morava). Hra kritizuje praktiky na venkově - rodiče rozhodují o sňatcích svých dětí. Z důvodu, aby se měly lépe. Donutí Maryšu, aby si vzala zámožného, ale staršího muže. Manželství je od počátku nešťastné, hádky apod. Nakonec Maryša svého manžela otráví. Hra končí zatčením Maryši. Příběh má reálný základ.

Na konci 19. stol české divadlo vedle realismu ovlivňují i změny ze Z Evropy - symbolismus a impresionismus. České divadlo je svázáno vlasteneckými tendencemi.

Situace se mění po vzniku samostatného Československa - v době, kdy Evropské divadlo prochází krizí - začíná mít konkurenci ve filmu.

 

 

Funkce jazyka:

řeč - schopnost člověka vyjadřovat obsah vědomí pomocí artikulovaných zvuků

- konkrétní využití jazyka
- má funkci:

 a/ komunikativní (= základní, dorozumívací, sdělovací)
 b/ myšlenkovou - nástroj myšlení, podklad pro vytváření představ a pojmů
c/ expresivní (výrazovou) – k vyjadřování citů, přání
d/ apelovou (výzvovou) – působení na ostatní

 

  • Jazyk – abstraktní systém ustálených a závazných znaků a pravidel, sloužící k dorozumívání a myšlení.
  • Řeč – konkrétní užití jazyka v komunikaci.
  • Komunikace – vzájemné dorozumívání lidí.

Funkce jazyka

  • Dorozumívací funkce
  • Myšlenková (mentální) funkce
  • Národně reprezentativní funkce
  • Výzvová (apelová) funkce – jazykem se dá přesvědčovat
  • Umělecká (estetická) funkce

 

 

  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář