Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maturitní otázka 19.

3. 2. 2010

Zobrazení 2. světové války ve světové a české literatuře

 

 

Po prostudování tohoto tématu byste měli zvládnout:

- vlastními slovy uvést historická fakta II. světové války (1939 – 1945) s jejími dopady na svět, národy a rasy, lidské utrpení a bezpráví.

- vysvětlit pojmy: rasismus, holocaust, koncentrační tábory, nacismus, fašismus, židovská otázka.

- uvést významné osobnosti a díla světové literatury, které se věnovaly tématu II. světové války: E. M. Remarque – Jiskra života (Německo), bratři Mannovi (Německo), H. Böll (Německo), G. Grass – Plechový bubínek (Německo); M. Šolochov – Osud člověka (Rusko), V. Vojnovič – Dobrodružství vojáka Ivana Čonkina; P. Boulle – Most přes řeku Kwai (Francie); P. Ryan – Jak jsem vyhrál válku (Anglie), J. Clavel – Král krysa (Anglie); J. Heller – Hlava XXII. (USA), H. Mailer – Nazí a mrtví (USA); Deník Anny Frankové (Nizozemí).

- vlastními slovy uvést historická fakta o dějinách Československa v letech 1939 – 1945; umět zhodnotit dopad války a okupace na život a kulturu (literaturu) v Československu.

- vysvětlit pojmy: zabrání Sudet, Mnichovská dohoda (září 1938), protektorát, heydrichiáda, květnové povstání v Praze 1945, Terezín, Lidice a Ležáky, holocaust, emigrace.

- zmínit výrazné osobnosti české poezie, které se v tvorbě vracejí k tématu II. světové války, a stručně charakterizovat jejich rozdílné pohledy: V. Nezval (Historický obraz), J. Seifert (Přílba hlíny), J. Čapek - Básně z koncentračního tábora, V. Holan – Rudoarmějci, F. Hrubín (Hirošima).

- zmínit výrazné osobnosti české prózy, charakterizovat jejich rozdílné pohledy na téma války a okupace: J. Drda - Němá barikáda, J. Škvorecký (Zbabělci), J. Fučík –Reportáž psaná na oprátce; psychologický pohled s židovskou tématikou: A. Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, J. Weil – Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn,, L. Fuks – Spalovač mrtvol, Pan Theodor Mundstock; další osobnosti české prózy: Ota Pavel ­- Smrt krásných srnců, B. Hrabal – Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále, V. Körner – Zánik samoty Berhof, J. Otčenášek – Romeo, Julie a tma.

- osobnosti světové a české kinematografie a téma II. světové války: S Spielberg – Schindlerův seznam, Zachraňte vojína R.; L. Fuks – Spalovač mrtvol, J. Menzel Ostře sledované vlaky, J. Hřebejk – Musíme si pomáhat.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář