Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Banky 1/2

24. 5. 2010

Banky

 

- Bankovní soustava ČR je tvořena 2 druhy bank:

a) Centrální (emisní) – Česká národní banka (ČNB) v Praze

b) Obchodní (komerční)

 

Centrální banka

- Úlohu plní ČNB – Praha

- Náplň:

* Emise peněz (vydání)

* Reguluje činnost jiných bank, poskytuje bankám úvěry, drží část jejich vkladů

* Řídí množství peněz v oběhu

* Reguluje měnový kurz

* Provádí bankovní dozor

* Vede účty pro vládu ČR

 

Obchodní banky

- ČSOB

- Česká spořitelna

- Komerční banka

- GE Money Bank

- Provádějí:

* Vedou účty FO a PO

* Provádějí devizové a valutové služby

* Provádějí poradenskou činnost

* Provádějí informační činnost

* Provádí obchody s CP

* Speciální činnost:

· Pojišťovnictví

· Stavební spoření

· Důchodové připojištění

· 

* Aktivní operace – klientům poskytují úvěry

* Pasivní operace – vkladové služby

Aktivní operace – přinášejí bankám výnosy z úroků a poplatků za služby

Pasivní operace – náklady přináší např. provoz banky

 

 

úroky z aktivních bankovních operací

úroky z pasivních bankovních operací

náklady na provoz

poplatky

zisk banky

 

Vlastnictví velkých bank:

- Pojišťovny

- Leasingové společnosti

- Stavební spořitelny

- Podílové fondy

 

Vedení a založení účtu

- Centrální banka vede účet vlády ČR

- Komerční banky vedou účet FO, PO

- Účty se vedou na základě písemné smlouvy o zřízení a vedení účtu mezi klientem a bankou

- FO

* Občan – občanský průkaz

- PO

* Živnostenský list

* Koncesní listina (výpis živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku)

* Společenská smlouva

* A jiné doklady

- Účty:

* Pro podnikatele – vyšší poplatky, nesráží se daň z úroku

* Pro obyvatelstvo – banka povinně sráží daň z úroku a odvádí za majitele účtu, nižší poplatky

- Zřízení účtu:

* Je sepsána smlouva

* Součástí je podpisový vzor – opravňuje nakládání s účtem

* Způsob a dohoda o předání výpisu (čtvrtletně, měsíčně, týdně, …)

* Obsahuje debet – možnost čerpat do mínusu

* K BÚ se automaticky vydávají platební karty

* Možnost ovládat účet po telefonu nebo internetu

* Zadávat trvalé platební příkazy

- Účet může být vypovězen ze strany klienta i banky

- Ukládání peněz na účet

* Peníze můžeme uložit:

· Majitel účtu

· Oprávněné osoby podle podpisového vzoru

· I osoby, které nemají právo disponovat s účtem, ale znají číslo účtu

* Možnosti uložení peněz:

a) Hotově

· U peněžní přepážky v bance vyplníme pokladní složenku

· Zaslat prostředky poštovní poukázkou

b) Bezhotovostně

· Zasláním finančních prostředků z jednoho účtu na účet druhý

 

 

- Schéma při ukládání peněz z poklady na účet

Prodejna potravin  banka

Výdajový pokladní doklad

pokladní složenka

- Platby z účtu:

* Banka zjistí, zda je na účtu dostatek prostředků, pokud ne platba neproběhne

* Zda je osoba oprávněná zadat platbu z účtu – dle podpisového vzoru nebo heslo atd. Při internetovém bankovnictví

- Hotovostní placení:

* Na přepážce v bance pomocí výběrního lístku nebo šeku

* V bankomatu pomocí platební karty

- Bezhotovostní placení

1) Úhradová forma – plátce zadává příkaz k úhradě, stanoví výši a den, kdy má být platba provedena, banka z jeho účtu prostředky odepíše a odešle na účet příjemce, obě strany jsou o provedení úhrady informovány výpisem z účtu

* Příkaz k úhradě:

Jednotlivý (jednorázový) – pro jednu platbu

Hromadný – pro více plateb, mohou být určeny různým příjemcům

Trvalý – pro platby, které se pravidelně opakují

Př. Stavební spoření, hypotéční splátky, půjčky, výživné, důchodové připojištění, atd.

 


2) Inkasní forma- výši platby a den platby zadává příjemce peněz, majitel účtu platbu povoluje a stanoví maximální výši inkasa

Příkaz:

· Jednotlivý

· Hromadný

· Trvalý

Příkaz je možné zadat

· Osobně

· Po telefonu

· Po internetu

 

 Př. Obědy, účet za telefon, elektřina, plyn, voda, atd.


 

U každého příkazu k úhradě musíme zadat některé údaje:

- Na vrub účtu číslo

- Kód banky

 

Další údaje:

- Ve prospěch účtu číslo

- Kód banky

- Variabilní symbol

- Konstantní symbol

- Specifický symbol

- Popis pro vlastní potřebu, zpráva pro příjemce

- Uložit k autorizaci

- Podpis a odeslání

 

Přímé bankovnictví

- Styk s bankou bez osobního kontaktu s personálem banky

- Vyžaduje důkladné zabezpečení – heslem, přenášením údajů zašifrované

a) Samoobslužné zóny – bankomat, automat na výpisy, automat pro přijímání příkazů k úhradě

b) Ovládání účtu na dálku

* Phonebanking

· Přes pevnou linku nebo mobil

· Technologie SIM Toolkit – software, který se dá do mobilu

· Zadávání platebního příkazu přímo přes mobil

* Homebanking

· Dálkové připojení s bankou přes speciální software

· Užitečný pro podniky s velkým množstvím operací

* Internetbanking

· Komunikace s bankou přes internet

c) Karty

* Pořízení platebních karet

· Debetní karty

o K placení za zboží a služby, výběr hotových peněz

o Odepsána z účtu kupujícího

o Částka je limitována aktuálním množstvím finančních prostředků na účtu

o Když máme sjednaný tzv. kontokorent → můžeme čerpat do mínusu

· Kreditní (úvěrové) karty

o Čerpání finančních prostředků půjčených od banky – do výše dohodnutého limitu

 

 

Bankovní a jiné poplatky

- Banky, stavební spořitelny, penzijní fondy

- Příklady:

* Vedení běžného účtu

* Povolení debetu

* Internetový, telefonní, mobilní bankovnictví

* Elektronická, embosovaná platební karta

* Výběry z vlastních bankomatů

* Účetní položky

 

Zrušení účtu

- Podání žádosti o zrušení, vrácení platební karty (šekové knížky), zrušení trvalých příkazů

- Po určité době (8 týdnů – po provedení zúčtování plateb, úroků a poplatků) se účet uzavře a zůstatek se vyplatí majiteli

 

Pasivní bankovní operace

- Vkladové služby – cesta, jak banky získávají prostředky

- Druhy vkladů:

* Vklady na pořádání (běžné účty) – výše kolísá → nepředstavují pro banku stabilní zdroj financí, hlavním účelem je platební styk, může se založit BÚ v Kč i v cizí měně → devizový vklad → na požádání / termínovaný

* Vklady úsporné – účelem je ukládání peněz (vkladní knížky nebo spořící účty), stanovena výpovědní lhůta pro výběr peněz, relativně stabilní zdroj pro banku → úroky o něco vyšší

* Termínované vklady – výběr bude předem oznámen → vyšší úrok, bývá nabízeno automatické obnovení vkladu, není-li částka vybrána, ukončení předčasně → sankční poplatek. Druhy:

· Po dobu určitou – 7 dní, měsíc, rok,…

· S výpovědní lhůtou – před výběrem musí vkladatel vklad vypovědět, vybrání až po uplynutí výpovědní lhůty (1 měsíc, 3 měsíce, rok, 2 roky,…)

 

Pojištění vkladů

- Fond pojištění vkladů → povinné příspěvky bank

- Krach banky → fond vyplatí 90% vkladu, výše je omezena určitou částkou

- Pojištění vkladu je 50 000EUR → 97% a bylo 25 000EUR → 90%

 

 

Úročení vkladu

Úrok – je částka, kterou dostaneme nebo platíme

Úroková míra (sazba) – vyjadřuje v % část z uložené nebo půjčené částky (4%, 12%,…)

Úrokové míry:

* Roční → p. a.

* Pololetní → p. s.

* Čtvrtletní → p. q.

* Měsíční → p. m.

Co ovlivňuje výši úrokové sazby?

- Poptávka, nabídka

- Sazby konkurence

- Sazby centrální banky

- Náklady banky

 tvoří se marketingovým i nákladovým přístupem

- Úroková sazba je odstupňována podle délky vkladu nebo úvěru a podle výše částky

- Úrokovou sazbu ovlivňuje inflace

- Úrokové sazby stanovíme:

* Pevné – sazba je stejná po celou dobu (13% p. a.)

* Pohyblivé – platí po určitou dobu a banka má právo úrokovou sazbu po určité sobě změnit v důsledku inflace nebo konkurence

- Základní sazba (referenční sazba) – je stanovena (R. S.) a k ní se přičítá nebo odečítá určité % (R. S. + 1,5% nebo R. S. – 2,8%)

 

Výpočty úroků

Ú = Jistina/100*úroková sazba*(dny/360)

 

Příklad:

11.3. jsme uložili do banky částku 350 000Kč při úrokové sazbě 2,1% částku jsme vybrali 10.12. Jakou částku jsme vybrali (bez srážkové daně)

(12 – 3)*30+(10-11) = 270-1 = 269

Ú = 350 000/100*2,1*269/360 = 5492,1

KJ = 350 000+5492,1 = 355 492,1 = 355 492-823,8 = 354 668Kč

Částka, kterou vybereme, bude 354 668Kč.

 

Složené úročení

- Úročíme tehdy, máme-li prostředky uloženy déle než 1 rok a nevybíráme si úroky

KJ = PJ*úročitel

Úročitel = (1+úroková sazba/100)počet období

 

 Úročení při anuitních platbách

Anuita – částka, pokud pravidelně ukládáme po určitou dobu

Ukládáme 1x ročně:

a) Na konci roku

Střadatel = [(1+ úroková sazba/100)počet období-1]/úroková sazba/100

b) Ukládání na začátku roku

Střadatel = (1+ úroková sazba/100)* [(1+ úroková sazba/100)počet období-1]/úroková sazba/100

PJ = anuita*střadatel

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář